Care with awareness

Vårt fokus

Detta är våra expertisområden
Meritportfölj

Vi hjälper dig att sammanställa dina erfarenheter och färdigheter så att du blir attraktiv på arbetsmarknaden

Upphandling

Vi har stor erfarenhet av att skriva ansökningar och vinna upphandlingar. Kontakta oss för att få större procent av de uppdrag du ansöker om.

Rekrytering

Vi hjälper arbetsgivare att matcha lämpliga kandidater ifrån vårt nätverk

Är du arbetsgivare? Kontakta oss för bra möjligheter

Rekommendationer

Hör av dig